Block Misztal Barbara ©
Projekt strony:Proformat

Kształtowanie kopuł z drewna jednolitego - monografia

Książka jest pierwszym syntetycznym opracowaniem poświęconym kopułom z drewna litego. Liczy 231 stron, zawiera około 280 rysunków, w tym większość przedstawiająca zapomniane, (nieobecne we współczesnej literaturze), systemy konstrukcyjno - technologiczne historycznych kopuł z drewna litego. Praca składa się 14 rozdziałów, streszczenia
w języku angielskim ( 5 stron) spisu literatury obejmującego 207 pozycji.
Autorka zebrała dane techniczne na temat 40 kopuł z drewna, uporządkowała je, opracowała dokumentację, sprawdzając ją na modelach budowanych z drewna i komputerowych. Sporządziła klasyfikację, pokazała na czym polegał rozwój
i optymalizacja konstrukcji kopuł, wpływająca równocześnie na estetykę formy architektonicznej. Odtworzone informacje techniczne przedstawiła w postaci nadającej się do współczesnego wykorzystania. Uporządkowane rysunki umożliwiają budowę kopuł na podstawie podobieństwa modelowego.
Monografia składa się z trzech tematycznie związanych części:
1. Rozdziały od 1 do 7 zawierają odtworzone systemy zrealizowanych w Europie kopuł historycznych i ukazują przemiany konstrukcji kopuł aż do systemów o interesujących współcześnie parametrach technicznych. Rozdział 8 prezentuje podstawowe problemy współczesnych kopuł z drewna klejonego warstwowo.
2. Rozdziały od 9 do 10 zawierają analizę problemów, badań i prezentację poglądów własnych i innych autorów, mających znaczenie dla dalszego rozwoju kopuł drewnianych.
3. W rozdziałach 11 i 12 autorka prezentuje zastosowanie krótkich testów dynamicznych (drgań swobodnych) do badania właściwości modeli z drewna i materiałów drewnopochodnych. Pokazuje sposób selekcji drewna oraz wybór gatunku do budowy konstrukcji, na podstawie porównania parametrów drgań swobodnych takich jak wyznaczone i obliczone na podstawie badań tłumienie i częstość drgań. Podaje sposób obliczenia tłumienia, sztywności, modułu sprężystości drewna i materiałów drewnopochodnych.
Na uwagę zasługują odtworzone kopuły powłokowe (nurt 4 rozdział 6). Kopuły te, wyjątkowo minimalistyczne pod względem formy jak i zużycia drewna, mają dodatkową zaletę, ponieważ można je budować z drewna zwykłej jakości. Ciekawe jest pokazanie niskich wskaźników zużycia drewna i metalowych łączników na 1 m2 przekrytej powierzchni takich kopuł w porównaniu z drewnianymi konstrukcjami współczesnymi (tabela 14.1). Przygotowanie drewna do budowy kopuł z drewna litego jest obarczone znacznie mniejszą ilością odpadów aniżeli drewna do konstrukcji klejonych.
Autorka uzasadniła, że kopuły z drewna jednolitego o średnicach do 67,0 m są nie tylko obiektami ekologicznymi lecz stanowią dobrą alternatywę dla konstrukcji kopuł z drewna klejonego. Autorka wykazuje, że odtworzone systemy kopuł
z drewna litego nadają się do powszechnego budowania również współcześnie, z uwagi na walory estetyczne, ekonomiczne, użytkowe i prostotę montażu.
Autorka sformułowała problemy, które warto rozwiązać aby zapewnić dalszy rozwój kopuł z drewna klejonego. Zwróciła uwagę na konkurencyjność odtworzonych konstrukcji kopuł z drewna litego z obecnie budowanymi
z drewna klejonego pod względem ekonomicznym, konstrukcyjnym, architektonicznym i ekologicznym.
Wykorzystując podobieństwo budowy drewna do materiałów kompozytowych o lepko sprężystej matrycy, ujawniła szereg nie rozwiązanych zagadnień konstrukcji drewnianych. 


« powrót
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj ✓